Tôn nhám 3 x 1500 x 6000

12,100

Tôn Nhám 3.0 x 1500 x 6000

Thép tấm nhám – chống trượt

0913 367 178