Tôn nhám 5 x 1500 x 6000

12,100

Tôn Nhám 5.0 x 1500 x 6000

Thép tấm nhám – Chống trượt

0913 367 178