Thép chế tạo tròn trơn (C30, S45C, S65,...)

Thép chế tạo tròn trơn(C30, S45C, S65)

(0 Khách đánh giá)

TCTTTSS1 Danh mục: Thép chế tạo tròn trơn (C30, S45C, S65,...) Các thẻ:

Thỏa thuận

Với các mác thép tiêu chuẩn như C30, S45C, 65G,..... cùng với kích thước đa chủng loại từ Phi 12 đến phi 600. Có độ dài tiêu chuẩn là 6m.

ĐỐI TÁC