Thép tấm nhám ( Gai, chống trượt )

Thép tấm nhám

(0 Khách đánh giá)

TTN Danh mục: Thép tấm nhám ( Gai, chống trượt ) Các thẻ:

Thỏa thuận

Có các size chính: 3ly, 4ly, 5ly, 6ly, 8ly, 10ly, 12ly, 16ly. Kích thước khổ tôn 1,5 x 6m hoặc 2 x 6m

ĐỐI TÁC