Thép tấm trơn

Thép tấm trơn

(0 Khách đánh giá)

TTT Danh mục: Thép tấm trơn Các thẻ:

Thỏa thuận

Bao gồm các size từ 3ly trở lên, có kích thước 1,5 x 6m hoặc 2 x 6m hoặc 2 x 12m

ĐỐI TÁC